โลโก้เว็บไซต์ โครงการขยายผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นนานาชาติ และพิธีมอบรางวัลการประเมินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจากการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ASIC | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

โครงการขยายผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นนานาชาติ และพิธีมอบรางวัลการประเมินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจากการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ASIC

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 พฤษภาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 25 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 8 มิถุนายน 2566 - 8 มิถุนายน 2566

สถานที่ : โรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 คณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เข้าร่วมโครงการขยายผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นนานาชาติ และพิธีมอบรางวัลการประเมินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจากการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ASIC จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ โรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา