โลโก้เว็บไซต์ การประชุมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ครั้งที่ 9/2567 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

การประชุมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ครั้งที่ 9/2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 116 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 4 ตุลาคม 2567 - 4 ตุลาคม 2567

สถานที่ : ในรูปแบบออนไลน์ (Microsoft Teams)

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารและการขับเคลื่อนงานสนับสนุน สถช.

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา