โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมนมัสการครูบาศรีวิชัย | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

กิจกรรมนมัสการครูบาศรีวิชัย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 กรกฎาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 118 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 11 กรกฎาคม 2561 - 11 กรกฎาคม 2561

สถานที่ : กิจกรรมนมัสการครูบาศรีวิชัย

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา