โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาร่วมหารือการพัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยวร่วมกับกระทรวงศึกษาฯประเทศมาเลเชีย  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนาร่วมหารือการพัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยวร่วมกับกระทรวงศึกษาฯประเทศมาเลเชีย


รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับ Dr.Zainab Binti Ahmad Director Policy Division Department of Community College Educationและ Ms.Nurasyikin Mohd Salleh  from  Ministry  of Higher Education Malaysia ในโอกาสที่เดินทางมาหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรร่วมและการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา รวมถึงการเปิดหลักสูตรระยะสั้น ในสาขาวิชาการท่องเที่ยว พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารและอาจารย์จากสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมหารือด้วย  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2559