โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ ๓ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ ๓


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  จังหวัดตาก

>> รายละเอียดเพิ่มเติม