โลโก้เว็บไซต์ แจ้งขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครทุนถ่ายทอดผลงานวิจัย (R4T) รอบที่ 2 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

แจ้งขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครทุนถ่ายทอดผลงานวิจัย (R4T) รอบที่ 2


สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครทุนถ่ายทอดผลงานวิจัย (R4T) รอบที่ 2 รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดกำหนดการ (เดิม)

กำหนดการ

(ขยายเวลารอบที่1)

กำหนดการ

(ขยายเวลารอบที่2)

เปิดรับสมัครทุน20 ม.ค. - 8 ก.พ. 6020 ม.ค. - 15 ก.พ. 60
20 ม.ค. - 22 ก.พ. 60

ประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการ

และคณะกรรมการพิจารณาทุน

15 ก.พ. 6022 ก.พ. 608 มี่.ค. 60
ประกาศผลการสนับสนุนทุน22 ก.พ. 6028 ก.พ. 6015 มี.ค. 60
ทำสัญญารับทุน และโอนเงิน23 ก.พ. - 1 มี.ค. 601 - 8 มี.ค. 6015 - 22 มี.ค. 60

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 5326 6518 ต่อ 1006 (กลุ่มส่งเสริมงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร