โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2560 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2560


ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร ทุกท่าน ร่วมงาน “สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2560” ในวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ลานสนามหญ้าหน้าอาคารอำนวยการ เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และเสริมสร้างความผูกพัน ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจของคณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร ของมหาวิทยาลัย โดยมีกำหนดการดังนี้

-      

                                          (คลิกดาวน์โหลดกำหนดการจัดงาน)

*      **  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา โทร. 053-921444 ต่อ 1600