โลโก้เว็บไซต์ พิธีดำหัวพ่อปู่พระภูมิเทพนครราช เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

พิธีดำหัวพ่อปู่พระภูมิเทพนครราช เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 เมษายน 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 9 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 19 เมษายน 2560 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา มอบหมายให้ ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการ มทร.ล้านนา เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา ประกอบพิธีดำหัวพ่อปู่พระภูมิเทพนครราช เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560 ณ ลานศาลครูบาเจ้าศรีวิชัย - พ่อปู่เทพนครราช โดยพิธีได้เริ่มในเวลา 09.00 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชา เครื่องสักการะและเครื่องสังเวยตามแบบโบราณล้านนา  โดยพิธีดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติสืบทอดมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างขวัญและกำลังให้กับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย และสืบสานประเพณีอันดีงานของชาวล้านนาในช่วงเทศกาลปี๋ใหม่เมือง