โลโก้เว็บไซต์ โครงสร้างสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

โครงสร้างสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน


 

โครงสร้าง ฝ่ายบริหาร/สำนักงาน

โครงสร้าง ฝ่ายบริหาร/สำนักงาน


โครงสร้าง ฝ่ายบริการวิชาการ

โครงสร้าง ฝ่ายบริการวิชาการ

 


โครงสร้าง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

โครงสร้าง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา