โลโก้เว็บไซต์ บูธนิทรรศการนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023) | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

บูธนิทรรศการนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 กันยายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 774 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 6 มกราคม 2566 - 8 มกราคม 2566

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมจัดบูธนิทรรศการนำเสนอนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยฯ  ในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023) หัวข้อ "การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนา และโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG" ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง

 

 

 คำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1521/2565 สั่ง ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 (Regional Research Expo 2023)

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา