โลโก้เว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ติดต่อสอบถาม


สำนักงานสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
เลขที่ 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50220

หมายเลขโทรศัพท์ 053-266516-8
หมายเลขโทรสาร 053-266522

 

 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ | คลิก

คลิกดูผลการสอบถาม

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา