โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดบูธนำเสนอผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยในงาน Urban Crafts Fair & Balloon Fest
พุธ 28 กุมภาพันธ์ 2567

  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกับ แผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมจัดบูธนำเสนอผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยในงาน Urban Crafts Fair & Balloon show กิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด Local rebrand project new design new perception new possibility  สนับสนุนการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็นของดีในตำบลสันผีเสื้อ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากผ้าของกลุ่มตัดเย็บ แหนม ไส้กรอกอีสาน เต้าเจี้ยว และสุรากลั่นชุมชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนกร... >> อ่านต่อ


คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย พิธีพระราชทานปริญญา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565
พฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์ 2567

    สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรจักร์ เมืองใจ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย พิธีพระราชทานปริญญา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยปฏิบัติงานดังนี้ ร่วมวางแผนดำเนิน... >> อ่านต่อ


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2565
จันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2567

       วันนี้ (19 ก.พ.67) เวลา 10.28 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นาย พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่           โดยในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบั... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ขอเชิญชวนร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยและหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น (Upskill Reskill) พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565
เสาร์ 17 กุมภาพันธ์ 2567

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยและหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น (Upskill Reskill) พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมเชิญชวนบัณฑิต ผู้ปกครอง และญาติ ร่วมเยี่ยมชมการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากงานวิจัยและงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย พร้อมร่วมกิจกรรม Work Shop ตำหลวงพระบางใส่น้ำปูผง และหมี่ยำใส่ถั่วเน่าผง (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567), การปรุงรสอาหารจากผลิตภัณฑ์ปรุงนา (น้ำปูผง ถั่วเน่าผง) (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย พร้อมเข้าสู่บรรยากาศงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3
พฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์ 2567

   วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และประธานคณะอนุกรรมกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นำคณะผู้บริหาร บุคลากรฝ่ายต่างๆ ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยและบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อโบราณของชาวล้านนา ในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษาา 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ประจำปี... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เสริมภูมิคุ้มกันภัยทางด้านอาชญากรรมสื่อสังคมออนไลน์ จัดโครงการบรรยายพิเศษ “ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับสถาบันการศึกษา”
พฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์ 2567

   วันนี้ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) จัดโครงการบรรยายพิเศษ “ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับสถาบันการศึกษา” (Cyber Security Educational Institutions) แบบ Hybrid ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom meeting) ไปยัง มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่ สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา   >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “เพชรราชมงคล”พ.ศ.2566
จันทร์ 5 กุมภาพันธ์ 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “เพชรราชมงคล”พ.ศ.2566 เนื่องในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมมห... >> อ่านต่อ


โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ศุกร์ 2 กุมภาพันธ์ 2567

   วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567  สำนักงานอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารสำนักงานอธิการบดี และ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting  เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุปร... >> อ่านต่อ


หน่วยวิจัยระบบพลังงานสะอาด ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม
ศุกร์ 2 กุมภาพันธ์ 2567

หน่วยวิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนเข้าร่วม.. โครงการอบรม “เทคโนโลยีสถานีอัดประจุแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา”  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดประชุมสัมมนาโครงการสรุปแผนบริหารความเสี่่ยง
พุธ 31 มกราคม 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนนโยบาย และยุทธศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้บริหาร และบุคลากรจาก มทร.ล้านนาจาก 6 พื้นที่ ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมโครงการสรุปแผนการบริหารความเสี่ยงและทวนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2566 - 2570 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องศรีนคร โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยกองนโยบายและแผน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวทางในการสรุปผลการนำหลักการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในองค์ พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดแนวทางจัดการควา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 680


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา