โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

เลื่อนกำหนด วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562
อังคาร 20 กรกฎาคม 2564

พระราชทานพระราชานุญาต เลื่อนกำหนด วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒                   ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19
อังคาร 27 กรกฎาคม 2564

รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19  อย่างเคร่งครัด โดยมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม การตรวจวัดอุณภูมิ การสวมใส่หน้ากากอนามั... >> อ่านต่อ


สถช.จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564
พฤหัสบดี 22 กรกฎาคม 2564

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้แก่ ผศ.นทีชัย ผัสดี, อาจารย์วิสุทธิ์ บัวเจริญ และ ผศ.ดร.สุรีวรรณ ราชสม พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันฯ (สถช.) จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดกัญจน์นิธยาราม (ป่าไผ่บ่อทอง) ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรทุกคน ทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามเพื่อสืบทอดประเพณีการทำบุญก่อนเข้าพรรษาในทางพุทธศาสนา ส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) รอบที่ 1 ณ หน่วยฉีดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
พฤหัสบดี 15 กรกฎาคม 2564

  วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงไกร ธารพรศรี ประธานคณะทำงานศูนย์ประสานงานติดตามและประเมินผลสถานการณ์ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะทำงาน ร่วมดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยี่ห้อ แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ให้แก่บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามแผนฉีด รอบที่ 1 จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 373 คน ระหว่างเวลา 10.30 – 12.00 น.... >> อ่านต่อ


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
อังคาร 13 กรกฎาคม 2564

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการเสวนา ... >> อ่านต่อ


ห้อม ชนเผ่าลาหู่ซี สู่อาชีพที่ยั่งยืน
จันทร์ 5 กรกฎาคม 2564

ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพร้าว สำนักงานอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จัดโครงการขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์จากห้อมของชนเผ่าลาหู่ซี บ้านขอนม่วง ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย กล่าวว่า การจัดการโครงการขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์จา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายในโครงการฝึกอบรมประชาชน การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรอบรมจิตอาสา รุ่นที่ 1
อังคาร 29 มิถุนายน 2564

  วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา 904 พร้อมกับ ร.ต.ท.พิชญนันท์ อนันชัย รอง สว (ป.) กก.ตชด.33 นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายในโครงการฝึกอบรมประชาชน การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรอบรมจิตอาสา รุ่นที่ 1 จัดโดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับครู กศน.อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้นำจิตอาสา รวมจำนวน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมประชุม การเปิดภาคการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
อังคาร 29 มิถุนายน 2564

  วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายนริศ กำแพงแก้ว เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมการประชุม เรื่อง "การเปิดภาคการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่" โดยมี นายชัชวาล ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือร่วมกับผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการดำเนินมาตรการควอรันทีนของสถาบันอุดมศึกษา หรือ การกักกันตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ก่อนการเปิดภาคการศึกษาตามปกติ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคโควิด-19... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือนของชุมชนพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก
จันทร์ 28 มิถุนายน 2564

  วันที่ 26-27 มิถุนายน 2564 อาจารย์วิสุทธิ์ บัวเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมคณะทำงาน ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือนของชุมชนพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก ภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือนของชุมชนพื้นที่โครงการหลวง ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการแม่สะป๊อก และผู้สนใจ ณ ห้องประชุ... >> อ่านต่อ


สถช.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ประจำปี 2564
ศุกร์ 25 มิถุนายน 2564

  วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนจัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" หรือกิจกรรมการทำความสะอาดครั้งใหญ่ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ประจำปี 2564 ล้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน และทำความสะอาดฆ่าเชื้อมาตรการป้องกันโรคโควิด19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้บุคลากร และผู้มาใช้บริการได้อย่างปลอดภัย ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ของมหาวิทยาลัยฯ ณ อาคารศูนย์วิจัย พัฒนา ภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 279


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา