โลโก้เว็บไซต์ แนะนำหนังสือใหม่ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 หมวดหมู่ข่าว : แนะนำหนังสือใหม่

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565

  แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 124 หน้า ปี พ.ศ. 2565 รายละเอียด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดทำ "แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา" ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินภารกิจภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในปีงบประมาณพศ. 2565 และเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ใช้เป็นกรอบ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา