โลโก้เว็บไซต์ 2023-02-21 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2023-02-21

แนะนำหนังสือ : คู่มือปฏิบัติงานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน มทร.ล้านนา
อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 / แนะนำหนังสือใหม่

  คู่มือปฏิบัติงานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 193 หน้า   สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้ ดาวน์โหลดเอกสาร : >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา