โลโก้เว็บไซต์ ข่าวบริการ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวบริการ

สถช. ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศุกร์ 28 กรกฎาคม 2566

  วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย บุคลากร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกรียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2566 เพื่อถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   ในโอกาสนี้ นายพิษณุ พรมพราย  พร้อมด้... >> อ่านต่อ


สถช. ร่วมสนับสนุนงานถ่ายทอดสด พิธีปิดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9
พุธ 26 กรกฎาคม 2566

  สถช. ร่วมสนับสนุนงานถ่ายทอดสด เสวนาทางวิชาการ พิธีมอบรางวัลการนำเสนอผลงาน และ พิธีปิด การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่   วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บุคลากรกลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้แก่ นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หัวหน้ากลุ่มงาน พร้อมด้วย นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ และ นายเจษฎา สุภาพรเหมินทร์  ร่วมสน... >> อ่านต่อ


สถช. ร่วมสนับสนุนงานถ่ายทอดสด พิธีเปิดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566
อังคาร 25 กรกฎาคม 2566

  สถช. ร่วมสนับสนุนงานถ่ายทอดสด พิธีเปิดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 และ พิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่าย 11 หน่วยงาน   วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บุคลากรกลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้แก่ นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หัวหน้ากลุ่มงาน พร้อมด้วย นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ และ นายเจษฎา สุภาพรเหมินทร์  ร่วมสนับสนุนงานถ... >> อ่านต่อ


สถช. ต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก มทร.ล้านนา
พุธ 19 กรกฎาคม 2566

  วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายคเชนทร์ เครือสาร, นายสิงหล วิชายะ และ นายเอกพงศ์ ดวงมาลา นักวิชาการช่างศิลป์ บุคลากรผู้รับผิดชอบการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มงานส่งเสริมบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับอาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ และนักศึกษาสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 30 คน ในการเข้าศึกษาดูงานเกี... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสาราชทัณฑ์ ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
อังคาร 18 กรกฎาคม 2566

  วันที่ 17-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสาราชทัณฑ์  โดยมี นางอาจารี  ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และผู้ต้องขังหญิงที่เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน  เข้าร่วมกิจกรรม  ณ หอประชุมอาคารชุมชนบำบัด ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   ข้อมูล... >> อ่านต่อ


คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ร่วมจัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา เรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการผลิตอาหารสัตว์น้ำ
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2566

  คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ตำบลเวียง จัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา เรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการผลิตอาหารสัตว์น้ำ   วันที่ 12-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ตำบลเวียง ร่วมจัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา เรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการผลิตอาหารสัตว์น้ำ โดยมีวิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ตันตา อาจารย์ประจำหลักสูตร... >> อ่านต่อ


สถช. ร่วมสนับสนุนงานถ่ายทอดสด พิธีเปิดงาน Creative Lanna: Re-inventing by Mission 4 @RMUTL
จันทร์ 10 กรกฎาคม 2566

  วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บุคลากรกลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้แก่ นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หัวหน้ากลุ่มงาน พร้อมด้วย นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ และ นายเจษฎา สุภาพรเหมินทร์  ร่วมสนับสนุนงานถ่ายทอดสด  พิธีเปิดงาน “ข่วงวัฒนผญา  ล้านนาสร้างสรรค์" Creative Lanna: Re-inventing by Mission 4 @RMUTL” ภายใต้โครงการวิจัย “แม่แจ่ม : เมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับศูนย... >> อ่านต่อ


คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ร่วมงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2023
พฤหัสบดี 6 กรกฎาคม 2566

  คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงานการขับเคลื่อนล้านนาอย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจฐาน "BCG MHESI Innavation Fair for BCG Creative LANNA" จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ซึ่งได้นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สู่การพัฒนาและแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน สร้างอาชีพสร้างรายได้ลดรายจ่ายตลอดจนการสร้างโอกาสและช่องทางทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนแล... >> อ่านต่อ


สถช. สนับสนุนงานด้านบริการโสตทัศนูปกรณ์ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการวิจัย SROI ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่
ศุกร์ 23 มิถุนายน 2566

  นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน สนับสนุนบริการโสตทัศนูปกรณ์ และงานจัดเก็บภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการวิจัย" หรือ Social Return on Investment (SROI) จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากร การฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน (ภาค 3) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566
ศุกร์ 23 มิถุนายน 2566

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค 3) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566 ในวันที่ 13, 15 และ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 บรรยายให้ความรู้ เรื่อง เทคนิคการไลฟ์สด และเทคนิคการใช้สื่อแต่ละเพลตฟอร์ม และบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทาง Social Media ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 142


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา