โลโก้เว็บไซต์ 2022-12-27 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2022-12-27

แนะนำหนังสือ : ปลาพื้นถิ่นต้นน้ำ กับการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์
อังคาร 27 ธันวาคม 2565 / แนะนำหนังสือใหม่

  แนะนำหนังสือ : ปลาพื้นถิ่นต้นน้ำ กับการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ สามารถอ่านแบบออนไลน์ และดาวน์โหลด ได้แล้ววันนี้ ที่ URL : https://cttc.rmutl.ac.th/news/20233-2022-10-31 *****************   ปลาพื้นถิ่นต้นน้ำ กับการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ โดย อมรชัย ล้อทองคำ, จุลทรรศน์ คีรีแลง, เอกชัย ดวงใจ   องค์ความร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566
อังคาร 27 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมือง เชียงใหม่   ข้อมูล กลุ่มงานบริหารและสนับสนุนงานบริการวิชาการ ภาพ จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา