โลโก้เว็บไซต์ แนะนำหนังสือ : เครื่องล้างผักโดยใช้เทคโนโลยีฟองขนาดจิ๋ว | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

แนะนำหนังสือ : เครื่องล้างผักโดยใช้เทคโนโลยีฟองขนาดจิ๋ว

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 905 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

แนะนำหนังสือ : เครื่องล้างผักโดยใช้เทคโนโลยีฟองขนาดจิ๋ว
สามารถอ่านแบบออนไลน์ และดาวน์โหลด ได้แล้ววันนี้ ที่ URL : https://cttc.rmutl.ac.th/news/17036-2021-08-26


*****************

 

เครื่องล้างผักโดยใช้เทคโนโลยีฟองขนาดจิ๋ว
โดย มานิตย์ อินทร์คําเชื้อ, อนันต์ วงษ์จันทร์, นาวี นันตะภาพ, บรรเจิด แสงจันทร์

องค์ความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิล มาสร้างเครื่องล้างผักซึ่งเป็นหนึ่งในผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรของโครงการหลวงที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อนําส่งโครงการหลวง โดยใช้เทคโนโลยีฟองขนาดจิ๋ว ช่วยในการล้างผัก ลดปัญหาความบอบช้ำและการตกค้างของสารเคมี


*************************

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา