โลโก้เว็บไซต์ KBS No.32 เครื่องล้างผักโดยใช้เทคโนโลยีฟองขนาดจิ๋ว | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

KBS No.32 เครื่องล้างผักโดยใช้เทคโนโลยีฟองขนาดจิ๋ว

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 สิงหาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1192 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

เครื่องล้างผักโดยใช้เทคโนโลยีฟองขนาดจิ๋ว

โดย

มานิตย์ อินทร์คําเชื้อ

ดร.อนันต์ วงษ์จันทร์

นาวี นันตะภาพ

ผศ.ดร.บรรเจิด แสงจันทร์

เชียงใหม่: สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปีพิมพ์ 2564

จำนวน 40 หน้า

ISBN 978-974-625-936-1

ISBN 978-974-625-937-8 (e-book)

 

เกี่ยวกับหนังสือ

หนังสือองค์ความรู้ เครื่องล้างผักโดยใช้เทคโนโลยีฟองขนาดจิ๋ว เป็นองค์ความรู้ ที่เกิดจากงานบริการวิชาการภายใต้โครงการผลักดันผลงานวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ศูนย์โครงการหลวง ประจําปี 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยการนำเทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิล มาสร้างเครื่องล้างผักซึ่งเป็นหนึ่งในผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรของโครงการหลวงที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อนําส่งโครงการหลวง โดยใช้เทคโนโลยีฟองขนาดจิ๋ว ช่วยในการล้างผัก ลดปัญหาความบอบช้ำและการตกค้างของสารเคมี

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

คลังหนังสือความรู้ ookbee | คลิก

Flipbook | คลิก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา