โลโก้เว็บไซต์ KBS No.31 เครื่องสําอางจากน้ำนมควาย | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

KBS No.31 เครื่องสําอางจากน้ำนมควาย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 สิงหาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1092 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

เครื่องสําอางจากน้ำนมควาย

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร ใจมั่น

จัดทําโดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปีพิมพ์  2564

ISBN 978-974-625-932-3                                     

ISBN 978-974-625-931-6 (e-Book)

 

เกี่ยวกับหนังสือ

          หนังสือ "เครื่องสําอางจากน้ำนมควาย” เรียบเรียงขึ้นจากการสืบค้นเอกสารงานวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้จากการดําเนินงานบริการวิชาการ "โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนมของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ จังหวัด เชียงใหม่” เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ด้านสุขภาพและความงามของน้ำนมควาย ตลอดจนแนวทางในการแปรรูปน้ำนมควายเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ไม่ซับซ้อน

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

คลังหนังสือความรู้ ookbee | คลิก

Flipbook | คลิก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา