โลโก้เว็บไซต์ 2021-08-26 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2021-08-26

KBS No.32 เครื่องล้างผักโดยใช้เทคโนโลยีฟองขนาดจิ๋ว
พฤหัสบดี 26 สิงหาคม 2564 / คลังความรู้

  เครื่องล้างผักโดยใช้เทคโนโลยีฟองขนาดจิ๋ว โดย มานิตย์ อินทร์คําเชื้อ ดร.อนันต์ วงษ์จันทร์ นาวี นันตะภาพ ผศ.ดร.บรรเจิด แสงจันทร์ เชียงใหม่: สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีพิมพ์ 2564 จำนวน 40 หน้า ISBN 978-974-625-936-1 ISBN 978-974-625-9... >> อ่านต่อ


KBS No.31 เครื่องสําอางจากน้ำนมควาย
พฤหัสบดี 26 สิงหาคม 2564 / คลังความรู้

  เครื่องสําอางจากน้ำนมควาย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร ใจมั่น จัดทําโดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีพิมพ์  2564 ISBN 978-974-625-932-3                                  &nbs... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา