โลโก้เว็บไซต์ แนะนำหนังสือ : ฟักทองประกายดาวล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

แนะนำหนังสือ : ฟักทองประกายดาวล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มกราคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 864 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

แนะนำหนังสือ : ฟักทองประกายดาวล้านนา

สามารถอ่านแบบออนไลน์ และดาวน์โหลด ได้แล้ววันนี้ ที่ URL : https://cttc.rmutl.ac.th/news/20229-2022-10-31


*****************

 
ฟักทองประกายดาวล้านนา

โดย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 
องค์ความรู้เกี่ยวกับฟักทองในประเทศไทย แหล่งปลูกฟักทองในประเทศไทย ลักษณะการเจริญเติบโตของฟักทองประกายดาวล้านนา สภาพภูมิอากาศและฤดูปลูกที่เหมาะสม พื้นที่ปลูก การพัฒนาพันธุ์ของฟักทองประกายดาวล้านนา และการปลูกฟักทองประกายดาวล้านนา

- การสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


*****************
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา