โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ และให้กำลังใจบุคลากร ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

อธิการบดี มทร.ล้านนา เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ และให้กำลังใจบุคลากร ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 มกราคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 166 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดแสดงผลงานบริการวิชาการสนับสนุนและยกระดับชุมชนด้านการท่องเที่ยวของคณะและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การปฏิบัติจริง ให้กับผู้สนใจที่มาเที่ยวงาน และให้กำลังใจบุคลากร ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานกิจกรรมตรงข้ามสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่) 

 

ในโอกาสนี้ กลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ สถช. ร่วมถ่ายทอดสดงานกิจกรรม ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Page แก้วปัญญาชาแนล ให้ผู้ชมสามารถรับชมได้ทางโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ททีวี และร่วมแสดงความรู้สึก การแชร์ การแสดงความคิดเห็นได้

 

ภาพ จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ, รัตนาภรณ์ สารภี
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา