โลโก้เว็บไซต์ 2023-01-03 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2023-01-03

แนะนำหนังสือ : มันพื้นบ้าน ภูมิปัญญาพืชอาหารภาคเหนือ
อังคาร 3 มกราคม 2566 / แนะนำหนังสือใหม่

  แนะนำหนังสือ : มันพื้นบ้าน ภูมิปัญญาพืชอาหารภาคเหนือ สามารถอ่านแบบออนไลน์ และดาวน์โหลด ได้แล้ววันนี้ ที่ URL : https://cttc.rmutl.ac.th/news/20230-2022-10-31   *****************   มันพื้นบ้าน ภูมิปัญญาพืชอาหารภาคเหนือ โดย มาลี ตั้งระเบียบ, ทนงศักดิ์ ยาทะเล, ยรรยง เฉลิมแสน, จิรภา พงษ์จันตา, ส... >> อ่านต่อ


ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2566
อังคาร 3 มกราคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

    โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2566 ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2566 ตั้งแต่วันนี้ - 6 มกราคม พ.ศ. 2566   ยื่นแบบฟอร์มโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น [[ คลิกที่นี่ ]]   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา