โลโก้เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ล้านนา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563-2564 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ล้านนา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563-2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 ตุลาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2203 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 20 มีนาคม 2566 - 21 มีนาคม 2566

สถานที่ : หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายละเอียดกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ล้านนา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2566 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร https://graduation.rmutl.ac.th/

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา