โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม นาปันสุข เกี่ยวข้าวเพื่อแผ่นดิน สืบสานศาสตร์ สร้างสัมพันธ์  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

กิจกรรม นาปันสุข เกี่ยวข้าวเพื่อแผ่นดิน สืบสานศาสตร์ สร้างสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤศจิกายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 167 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 2 ธันวาคม 2565 - 2 ธันวาคม 2565

สถานที่ : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

ผู้รับผิดชอบ : แผนงานใต้ร่วมพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 - 16.30 น. บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกิจกรรม นาปันสุข เกี่ยวข้าวเพื่อแผ่นดิน สืบสานศาสตร์ สร้างสัมพันธ์ "บัาน วัด โรงเรียน (มหาวิทยาลัย)" ส่งต่อความสุขเพื่อสังคม จากวันแม่ สู่วันพ่อ จัดโดย แผนงานใต้ร่วมพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  (ดอยสะเก็ด)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา