โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมนำเสนอผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและผลักดันสินค้าและบริการตามมาตรฐานออกสู่ตลาด | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

กิจกรรมนำเสนอผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและผลักดันสินค้าและบริการตามมาตรฐานออกสู่ตลาด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 110 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 27 กุมภาพันธ์ 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถช. มทร.ล้านนา

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมนำเสนอผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและผลักดันสินค้าและบริการตามมาตรฐานออกสู่ตลาด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา