โลโก้เว็บไซต์ สถช.ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ ประจำปี 2564 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 ตุลาคม 2565 โดย สถช. มทร.ล้านนาสถช.ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ ประจำปี 2564
  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ ประจำปี 2564 จำนวน 3&n...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา