โลโก้เว็บไซต์ 14 ธ.ค.65: สถช. ให้การต้อนรับ ครูบาศรีหมอกฟ้า และคณะนักธุรกิจจากลำปาง พร้อมนำชมศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่ม และศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก มทร.ล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

14 ธ.ค.65: สถช. ให้การต้อนรับ ครูบาศรีหมอกฟ้า และคณะนักธุรกิจจากลำปาง พร้อมนำชมศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่ม และศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2565 โดย สถช. มทร.ล้านนาสถช. ต้อนรับ ครูบาศรีหมอกฟ้า และคณะ พร้อมนำชมศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มฯ และศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก มทร.ล้านนา
  วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวรรณ ราชสม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย ว่าท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา