โลโก้เว็บไซต์ 2 มิ.ย.66: สถช. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2566 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

2 มิ.ย.66: สถช. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 มิถุนายน 2566 โดย สถช. มทร.ล้านนาสถช. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2566
  วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวรรณ ราชสม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย บุคลากรสังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมพิธีถวายราชส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา