โลโก้เว็บไซต์ ถวายพระพร | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ถวายพระพร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 28 กรกฎาคม 2560
ดร.ยรรยง เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นำคณะผู้บริ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา