โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงส่วนประกอบเซรามิกในลูกประคบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน29กค60 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ลำปาง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงส่วนประกอบเซรามิกในลูกประคบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน29กค60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงส่วนประกอบเซรามิกในลูกประคบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
          29 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงพิมพ์ ชิดบุรี หัวหน้าโครงการหมู่บ้านผลิตภัณฑ์ลูกประคบจากเซรามิกสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พร้อมคณะทำงานลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การปรับปรุงส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา