โลโก้เว็บไซต์ 29 ส.ค.60: ต้อนรับ สพร. และร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

29 ส.ค.60: ต้อนรับ สพร. และร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาสถช. ให้การต้อนรับ สพร. และร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile)
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา เขาสุเมรุ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมบุคลากรสถาบันฯ (สถช.) เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับตัวแทนจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา