โลโก้เว็บไซต์ 12 ส.ค.60: ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

12 ส.ค.60: ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนาร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
วันที ๑๒ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมตัวแทนบุคลากรของสถาบันฯ(สถช.) ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา