โลโก้เว็บไซต์ ทีม CIS TAK (ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น)ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ทีม CIS TAK (ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น)ลงพื้นที่ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนาทีม CIS TAK (ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น)ลงพื้นที่ครั้งที่ 1
ทีม CIS TAK จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พัฒนาและแปรรูปอาหารชาววัง ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ กลุ่มแปรรูปอาหารชาววัง ต.นาโบถต์ อ.วังเจ้า จ.ตาก เพื่อศึกษากระบวนการผลิตนำพริกปลาย่าง และน้ำพริกแม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา