โลโก้เว็บไซต์ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนารายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร. ภาสวรรธน์ วัชรดำรงศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ผ่านระบบ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา