โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดเวียงเจ็ดลินเกมส์ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

พิธีเปิดเวียงเจ็ดลินเกมส์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาเปิดฉากอย่างประทับใจ มหกรรมกีฬาของชาวราชมงคลล้านนา “เวียงเจ็ดลินเกมส์”
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 35  “เวียงเจ็ดลินเกมส์” เพื่อคัด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา