โลโก้เว็บไซต์ 21-03-62 สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

21-03-62 สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนาเป็นเจ้าภาพ จัดงานสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 6/2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลินครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562  โดย รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา