โลโก้เว็บไซต์ มอบเครืองทำน้ำเย็น | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มอบเครืองทำน้ำเย็น

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนาสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา มอบเครื่องทำน้ำเย็น
รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา รับมอบเครื่องทำน้ำเย็นตู้สแตนเลส ชนิด 5 หัว พร้อมทั้งเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 ชุด มูลค่า 39,990 บาท จากสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา โดยนายกู้เกี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา