โลโก้เว็บไซต์ 19 มิ.ย.62:สถช.จัดการประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

19 มิ.ย.62:สถช.จัดการประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2562 โดย สถช. มทร.ล้านนาสถช.จัดการประชุมคณะดำเนินงานวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนจัดการประชุมคณะดำเนินงานวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1/2562 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา