โลโก้เว็บไซต์ ประชุมกองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารวิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่2/2562 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ประชุมกองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารวิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่2/2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 สิงหาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา