โลโก้เว็บไซต์ 13 ต.ค.62: สถช.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศล | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

13 ต.ค.62: สถช.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศล

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาสถช.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ๓ พระองค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า" เน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา