โลโก้เว็บไซต์ จัดนิทรรศการด้วงกว่างในงาน MOU Smart Farm | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

จัดนิทรรศการด้วงกว่างในงาน MOU Smart Farm

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาจัดนิทรรศการด้วงกว่างในงาน MOU Smart Farm
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ดร.ประเสริฐ  ลือโขง หัวหน้าโครงการ และนายอาทิตย์ ใจคำฟู คณะทำงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม บ้านห้วยบ่อทอง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยบ่อทอง ตำบลแ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา