โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาจัดนิทรรศการในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนาจัดนิทรรศการในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนาจัดนิทรรศการในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9
     สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดนิทรรศการในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา