โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานปอยข้าวสาลีล้านนา จัดแสดงเชื้อพันธุกรรมและการแปรรูปข้าวสาลีแก่ผู้ใช้ประโยชน์ 2022กพ63 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานปอยข้าวสาลีล้านนา จัดแสดงเชื้อพันธุกรรมและการแปรรูปข้าวสาลีแก่ผู้ใช้ประโยชน์ 2022กพ63

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานปอยข้าวสาลีล้านนา แสดงเชื้อพันธุกรรมและการแปรรูปข้าวสาลีแก่ผู้ใช้ประโยชน์
          ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับภาคีเครือข่าย   จัดงานปอยข้าวสาลีล้านนา ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา