โลโก้เว็บไซต์ อบรมสถาบันกษัตริย์กับประเทศไทย | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

อบรมสถาบันกษัตริย์กับประเทศไทย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 สิงหาคม 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมกับ กระทรวง อว.จัดกิจกรรมบรรยายสถาบันกษัตริย์กับประเทศไทย
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ กระทรวงอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม และ คณะวิทยากรจิตอาสา 904 จัดกิจกรรมบรรยายเรื่องสถาบันกษัตริย์กับประเทศไทย ณ ห้องประชุมทองกวาว อาค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา