โลโก้เว็บไซต์ พิธีลงนามความร่วมมือ กับ หัวเว่ย เทคโนโลยี่ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

พิธีลงนามความร่วมมือ กับ หัวเว่ย เทคโนโลยี่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 กันยายน 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดพิธีลงนามความร่วมมือ กับ หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) พัฒนาอาจารย์และนักศึกษา ด้านไอที
        วันที่ 18 กันยายน 2563 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดีพร้อมด้วย ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ลงนามบันท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา