โลโก้เว็บไซต์ 30 ธ.ค.63: มทร.ล้านนา ร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ 2564 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

30 ธ.ค.63: มทร.ล้านนา ร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 มกราคม 2564 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา