โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตร
ศุกร์ 21 ธันวาคม 2561 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


สถช. เข้าร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ
อังคาร 4 ธันวาคม 2561 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


พระมหาสมปอง ตาล ปุตฺโต
พุธ 24 ตุลาคม 2561 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ ปี 2561
ศุกร์ 17 สิงหาคม 2561 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

24 ก.ค.61: กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561
อังคาร 24 กรกฎาคม 2561 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

23 ก.ค.61: สถช.ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
อังคาร 24 กรกฎาคม 2561 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 156

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา