โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

การผลิตเครื่องกดแอลกอฮอล์เจลแบบใช้เท้าเหยียบ
พุธ 24 มิถุนายน 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

การผลิตหน้ากากใส ป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shield)
พุธ 24 มิถุนายน 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


19 มิ.ย.62: รู้หรือไม่? Ookbee for RMUTL Readers
ศุกร์ 19 มิถุนายน 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

18 มิ.ย.63: มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19
พฤหัสบดี 18 มิถุนายน 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 184

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา