โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมทำบุญวันครบรอบ 16 ปี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ปี พ.ศ. 2565 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

กิจกรรมทำบุญวันครบรอบ 16 ปี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ปี พ.ศ. 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 เมษายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 219 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 28 มีนาคม 2565 - 28 มีนาคม 2565

สถานที่ : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

8.30 น. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลพระภูมิเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และที่ยึดเหนียวประจำมหาวิทยาลัยฯ
9.00 น. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ณ ศาลาธรรม

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา